divendres, 15 de desembre de 2017

Sopar del Gremi d’Hostaleria de Sitges

Director General de Turisme, Regidora i primera tinent d'alcalde, President del Gremi d’Hostaleria, President del Club de Tast, Guardonats i guardonades, Agremiats i agremiades, molt bona nit a tothom.

El sopar d'aquesta nit marca una fita important en el calendari, la dels 40 anys de trajectòria ininterrompuda al nostre municipi del Gremi d'Hostaleria, degà dels gremis hotelers del nostre territori. 

Han estat quatre dècades en les quals el Gremi d’Hostaleria ha sabut liderar els somnis dels seus associats i en què ha vetllat per donar resposta als neguits d’un sector d’importància estratègica a Sitges. En tot aquest temps, heu seguit un camí compartit amb la resta de la societat local. Per aquest motiu, voldria sentir també com a nostra l’efemèride, en tant que la institució que represento segueix i seguirà vetllant pel sector del turisme en el present i futur.

Quaranta anys han posat de manifest la importància del fet que qualsevol col·lectiu estigui en xarxa. Des del Gremi heu contribuït a donar empenta a un sector sotmès als canvis d’un mercat força competitiu i a la seva necessària modernització. Ho heu fet units i en estat d’alerta. És en part vostre, doncs, el mèrit que la marca Sitges s’hagi mantingut en una posició capdavantera. I aquesta nit us en vull donar sincerament les gràcies.

Dues dades demostren els èxits assolits com a destinació en els darrers anys. La primera han estat les molt òptimes xifres d’ocupació hotelera, gairebé plena en temporada alta. Aquesta és la primera gran notícia. La segona és que, a diferència d’altres indrets, ho hem fet apostant per un model de qualitat. Això ens ha permès foragitar l’amenaça de la turismofòbia, que no s’ha arribat a visualitzar a Sitges. Però, en els temps que corren, amb el descontent de la societat per la severa crisi econòmica i social patida, amb les limitacions per a moltes persones encara en l'accés al mercat de treball o en el manteniment d'una feina estable i digna, amb la precarietat laboral, amb les problemàtiques d'accés a un habitatge, amb les molèsties i pressió que poden generar les activitats (qualsevol activitat genera molèsties, també la turística) o l'ampli calendari d'esdeveniments que tenim a Sitges ... Amb tot això, el risc que neixi i es multipliqui un brot de qüestionament del turisme a Sitges existeix encara.

I per això, i per continuar fent de Sitges una destinació turística internacional de qualitat, és fonamental quatre coses :

1. PRIMERA. El compromís dels governs públics amb el sector turístic, capaç de generar riquesa i llocs de treball, inclús en temps de crisi. I aquest compromís el teniu: el govern municipal creu fermament que el turisme és el motor econòmic de Sitges i que, com a tal, cal planificar bé i abocar-hi tota mena de recursos. En aquesta línia, deixeu dir que el Pressupost municipal de turisme ha augmentat en els darrers dos anys un 44%, passant dels gairebé 350.000€ el 2016 al mig milió d'euros que tindrà de pressupost la Regidoria de Turisme l'any vinent. Això sense comptar el projecte de reforma de la masia de Can Milà, de 440.000€ més, prevista també per l'any vinent com a centre de recepció de visitants i de promoció turística, i que ens situarà a nivell pressupostari en gairebé 1 M€.

2. SEGONA. El treball conjunt i de cooperació entre l'Ajuntament i el sector privat: la col·laboració publico privada amb objectius i plans de treball consensuats i en una mateixa direcció. El format que ha adoptat la col·laboració público-privada en l’actual mandat és el Consell Assessor de Turisme. Conjuntament amb la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, Aurora Carbonell, voldria ressaltar el pla de continuïtat que suposa aquesta nova eina. Si en altres moments ens havíem aplegat sota el paraigües del Patronat Municipal de Turisme o de l’Agència Turisme de Sitges, el Consell Assessor de Turisme representa ara el nou espai on el diàleg i la col·laboració estan plenament garantits. Ara només ens falta guanyar en agilitat i augmentar en recursos tècnics.

3. TERCERA. La convivència. Això passa pel control, inspeccions i, si és el cas, sancions de les activitats que es desenvolupen de manera molesta o irregular. Així com el manteniment d'un entorn urbà i paisatgístic atractiu, de convivència i de confort. Importantíssim en aquest àmbit, millorar en la gestió municipal del manteniment de l'espai urbà, les platges i la façana marítima, els parcs i jardins, la neteja i recollida de residus i la seguretat, així com en la lluita contra la venda ambulant irregular i tota activitat il·lícita. En aquest àmbit del control, ahir la Junta de Govern Local va aprovar l'actualització del Pla d'Usos de Casc Antic que, d' entre moltes coses, ha estat molt sensible a les peticions que ens heu fet des del Gremi per guanyar en qualitat més que en quantitat i, per tant, es limitarà l'oferta de nous restaurants i establiments de dispensa de menjars per emportar al nucli del casc antic, així com es determinaran els nous eixos comercials i de lleure. Per altra banda, dilluns vinent, el ple municipal aprovarà el nou pla d'ordenament dels habitatges d'ús turístic, limitant amb números clausus per barris la capacitat d'absorció que té el nostre municipi quant a aquest tipus d'allotjament.

4. I QUARTA. La reversió econòmica i social de la riquesa que genera el turisme a totes les capes de la societat. Hem de ser capaços que l'èxit dels resultats turístics de les darreres temporades, en termes generals de nivells d'ocupació, de facturació de cada establiment i de recaptació de la taxa turística, retornin a la societat en forma de millores per als les persones, com la lluita contra la precarietat laboral o com majors i més justes politiques públiques a través de les aportacions que signifiquen els impostos. Aquesta reversió és, sens dubte, una oportunitat directa per millorar les coses, però també la millor argumentació contra tota expressió de rebuig del turisme que algú pogués insinuar a Sitges.

En aquest Sopar de l' Agremiat 2018 ens comprometem com a Ajuntament a continuar treballant plegats. Hem dedicat molts anys a fer promoció turística junts. Ara també cal que fem més gestió turística per aconseguir la sostenibilitat, competitivitat, excel·lència que dibuixa el Pla de Qualitat Turística que enguany hem aprovat i consensuat.

La planificació, el control, un bon pla d'accions i un adequat calendari d'esdeveniments, pensat per tots els segments turístics que tractem a Sitges (el vacacional, cultural, de negocis, gastronòmic, esportiu, LGTBI ...) és fonamental. Però també ho és que cadascun de vosaltres continueu sent, des dels vostres establiments i des de les vostres professions, prescriptors generosos de la destinació de Sitges.

Voldria expressar, doncs, la meva més sincera enhorabona a tots als establiments i professionals que han estat premiats aquesta nit. Precisament aquests reconeixements, des del Tastet de l’Any fins als Premis a la Tradició Familiar, són una bona radiografia del que representa aquest sector per a Sitges. 

Un sector vital, social, innovador, i fort, inclús en moments d'incertesa política. Un sector que, com posava en valor a l’ inici, ha sabut fer de la necessitat virtut, treballant en xarxa i aportant la seva indispensable contribució al posicionament de Sitges com a destinació turística internacional i de qualitat.

Per molts anys Gremi d'Hostaleria, que el 2018 sigui una any de prosperitat i de molta salut, i que tingueu un bon Nadal.  Moltes gràcies.