dilluns, 27 de maig de 2013

Polítiques a favor de la protecció del patrimoni arquitectònic i la dinamització turística

La setmana passada vam rebre la confirmació per part del president de la Diputació, Salvador Esteve, de la concessió d’1 milió d’euros que aquest organisme destinarà a quatre projectes impulsats pel nostre Ajuntament: la rehabilitació de la Biblioteca Santiago Rusiñol, els treballs de restauració de l’edifici del Casino Prado, la revisió i implantació del Pla Especial del Protecció Arquitectònica de Sitges i la dinamització turística de la nostra vila.

Com veieu, es tracta de quatre projectes que formen part de les línies del Pla de Mandat, anunciades aviat farà dos anys, quan vam formar el nou Govern Municipal de Sitges. D’aquests quatre projectes, tres estan directament relacionats amb la restauració i protecció del patrimoni arquitectònic de la nostra vila. Aquest és un punt d’especial importància per a aquest Govern, com ja es va posar de manifest en el document de compromisos que vam signar el juny de 2011.

En les darreres dècades, Sitges ha patit una pressió urbanística excessiva, que ha alterat, per sobre del raonable i aconsellable, la imatge que tradicionalment ens ha distingit. Algunes coses no s’han fet bé, ni en la planificació ni en els criteris com tampoc en l’actitud de determinats sectors per aplicar accions expansives i poc respectuoses amb la història i l’entorn. Hi ha edificis que no haurien d’haver desaparegut i desenvolupaments urbanístics que no era el moment d’iniciar.

I això ho hem de canviar. Per aquest motiu, em fa especialment feliç que gràcies al suport financer de la Diputació puguem revisar el Pla Especial del Protecció Arquitectònica de Sitges, en el qual ja hem començat a treballar. Aquesta revisió serà l’eina que garantirà que no es cometran errors en tirar a terra edificis amb història, que, a més, configuren un paisatge urbà que volem mantenir, preservar i protegir.

En aquesta mateixa línia, s’emmarquen dos projectes que també disposaran de finançament complementari de la Diputació gràcies a l’acord arribat amb el president Esteve: la rehabilitació de la Biblioteca Santiago Rusiñol i de l’edifici del Casino Prado. Tots dos projectes estan emmarcats en el Pla de Mandat i són de notable valor, tant per la seva pròpia actuació com pel valor i significat que tenen que l’Ajuntament aposti decididament per la protecció del patrimoni arquitectònic. En aquesta mateixa línia, emmarcaríem la reforma dels museus efectuada amb criteris de protecció i conservació dels edificis, com precisament vam acordar l’Ajuntament i la Diputació l’octubre de 2011, frenant l’anterior projecte que agredia l’estètica i la història.

I el quart projecte en el qual hi col·labora la Diputació està vinculat, ni que sigui indirectament, als altres tres: es tracta de la dinamització turística de Sitges. Si volem que Sitges mantingui la seva força, el seu encant i el valor afegit que el distingeix de la resta de municipis turístics de la costa, necessitem precisament apostar per aquestes línies de protecció i salvaguarda del nostre patrimoni arquitectònic, històric i natural.

Un turisme sostenible, que genera moviment econòmic i que disposa d’ofertes culturals actives i d’oci responsable és pa per avui… i també per a demà. I per aquest motiu, hi apostem de manera decidida amb diferents projectes en els quals hi treballem des de l’agència Turisme de Sitges.

Audiència pública
Per últim, amics i amigues, aprofito aquestes línies per a convidar-vos el proper dimecres 29, a les 19.30 hores, a l’Edifici Miramar, on celebraré una Audiència Pública per a valorar els dos primers anys de legislatura municipal i on podreu preguntar i opinar sobre la gestió municipal.

dimarts, 14 de maig de 2013

Carrers més nets, un pas endavant


La setmana passada, coincidint amb l’inici de la temporada turística, vam posar en funcionament el nou Pla de Neteja de la vila. La campanya té com a objectiu prioritari millorar la imatge del conjunt del municipi –especialment dels carrers més transitats– i generar un equilibri òptim entre serveis i arribada de visitants.

El Pla té dues fases, la primera de les quals es va implantar la setmana passada i que consisteix en un reforç dels operaris de neteja durant els caps de setmana. La segona fase arribarà la segona quinzena del mes de juny, quan aquest reforç serà diari. Aquest increment del servei es durà a terme als carrers del centre, que són els que reben un impacte major de visitants i turistes i es concreta tant en l’equip de les persones què hi treballen, com en els mitjns què disposen (camions, mànegues…).

El Pla, a més de preocupar-se per tenir els carrers més nets, també centra la seva atenció en la recollida selectiva als comerços, que també incrementa la seva freqüència i servei. D’aquesta manera, una persona més treballarà en la recollida de cartrons, s’amplia en un dia la recollida de vidre i es realitza un servei addicional en el buidatge dels contenidors de rebuig situats en el perímetre dels carrers del centre.

Algunes d’aquestes mesures seran fàcilment palpables als ulls de la gent, tant els sitgetans com els visitants, ja que els carrers estaran més nets. Altres, no es detectaran a simple vista, però també resulten imprescindibles per aconseguir els nivells de neteja, salubritat i qualitat que volem que tingui el nostre municipi.

Sóc plenament conscient que en els darrers anys, Sitges ha presentat problemes excessius en neteja i imatge a la via pública. El servei ha estat deficitari durant massa temps. Per aquest motiu, per al nostre Govern resulta prioritari corregir aquesta situació. La bona tasca que du a terme la Regidoria de Via Pública, la constància i el rigor hauran permés posar en funcionament aquest nou Pla de Neteja.

El canvi de tendència en la neteja de la via pública serà possible gràcies a la renegociació del deute amb l’empresa concessionària. Ara fa dos anys, quan vam accedir al Govern, el deute que l’Ajuntament tenia contret amb aquesta empresa sumava la barbaritat de 9 milions d’euros. L’entesa amb la concessionarària, la negociació per rebaixar el deute i l’aplicació d’una política econòmica i financera de rigor en la despesa i control pressupostari per part d’aquest Ajuntament han donat els primers resultats. I l’increment i millora del servei de netja n’és ún.

Paral·lelament a aquestes mesures, hem tancat un acord amb la mateixa empresa concessionària, que permet registrar amb una targeta intel·ligent les aportacions que els sitgetans i sitgetanes realitzin a la deixalleria. L’ús regular i acumulat d’aquest servei permetrà obtenir una reducció del cost de la taxa d’escombraries.