dimecres, 28 d’octubre de 2015

Reducció d’impostos, suport als emprenedors

El Ple va aprovar dilluns la proposta del Govern Municipal per a reduir la pressió fiscal en les Ordenances de taxes i preus públics del 2016. La proposta elaborada pel Govern per als impostos municipals del proper any suposa una reducció de la pressió fiscal, així com un suport decidit a l’economia productiva, amb bonificacions als emprenedors i les petites empreses, aportades pel mateix Ajuntament.

Les Ordenances municipals del 2016 presenten una reducció d’impostos, que els sitgetans i les empreses locals notaran de manera directa en les seves economies. L’Impost de Béns Immobles i la recollida de residus domiciliaris i comercials tindran rebaixes significatives. En el cas de l’IBI, l’Ajuntament reduirà el tipus del 0,83% actual al 0,779% per als particulars i del 0,841% al 0,789% en els locals d’oci i d’hostaleria. La reducció està orientada a ser un suport a les economies de famílies i d’empreses i, al mateix temps, compensar l’augment de la base liquidable d’aquest impost establerta pel Govern de l’Estat en la darrera revisió cadastral. 

Paral·lelament, les Ordenances inclouen una reducció del 10% en tota mena de recollida, tractament i eliminació de residus. En el cas dels locals comercials, aquesta reducció pot arribar a ser del 50%, segons les característiques i tipologia.

El projecte de preus i tarifes del 2016 també dedica una atenció especial i suport rellevant als emprenedors, les petites empreses, les cooperatives i l’ocupació. El projecte inclou mesures concretes en aquest capítol, amb l’objectiu d’afavorir l’economia i fomentar l’ocupació. Entre aquestes mesures hi ha la bonificació del 50% de la taxa d’activitats econòmiques i empresarials per als menors de 35 anys i la bonificació d’aquesta mateixa taxa en fins el 40% per la contractació de treballadors indefinits. El paquet també inclou bonificacions en les taxes per a la creació de cooperatives, que poden a arribar a ser del 100%.

Aquestes accions tenen un missatge polític molt clar i definit pel Govern Municipal: reduir la pressió fiscal, neutralitzar –en la mesura del possible– la càrrega impositiva del Govern de l’Estat, fomentar la dinamització econòmica i estimular l’ocupació.

Aquestes accions han estat possibles gràcies a la gestió econòmica i financera dels darrers anys, primer per part del regidor Jordi Mas i actualment sota la batuta de Pep Moliné. Si ara fa quatre anys no haguéssim aplicat les mesures correctives necessàries –i especialment una política de reducció del deute i control de la despesa–, ara mateix no seríem en condicions de realitzar les actuals propostes per a reduir la pressió fiscal i donar suport a l’activitat econòmica.

dijous, 8 d’octubre de 2015

El Festival obre noves portes per créixer en dimensió i posicionament

Divendres inaugurem la 48a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El Festival arriba enguany amb l’habitual interès que desperten les seves interessants propostes cinematogràfiques –esperades i anhelades per un públic fidel i entusiasta–, però al mateix temps amb un complet programa d’activitats paral·leles repartides per diversos punts del municipi i una aposta per fer del certamen un focus d’atracció de la indústria audiovisual.

El Festival, no ens cansarem de dir-ho, és una extraordinària carta de presentació i promoció de Sitges. Probablement, la més important, si més no des del punt de vista quantitatiu resulta totalment inigualable. Les dades així ho confirmen: l’impacte econòmic directe que el Festival té sobre Sitges supera els 2,5 milions d’euros i el mediàtic arriba als 60 milions, segons els càlculs elaborats l’any passat per una consultoria sobre les gairebé 14.000 notícies que va generar el Festival, moltes de les quals en els mitjans més importants de Catalunya i l’Estat.

Ho hem vist ja en els darrers dies a través de suplements monogràfics en els mitjans més importants, que han permès imprimir de nou el nom de Sitges i vincular-lo a una de les principals manifestacions culturals que té el país. Però aquest any el Festival fa un nou pas endavant en desenvolupar un vessant paral·lel, que permetrà fer-lo créixer com a esdeveniment, però al mateix temps enriquir-lo professionalment. Es tracta de les accions impulsades per atreure el món de la indústria catalana. El Festival ha convocat trobades i pitchs de presentacions de projectes, que constitueixen un primer pas per a que Sitges, a més de tenir el primer festival de cinema fantàstic el món i la primera manifestació audiovisual de Catalunya, es doti també d’un espai que afavoreixi el mercat sectorial i les oportunitats per als nous talents. 

Aquest 2015, el Festival ha obert dues altres portes importants. Per una banda, l’ampliació de pantalles, amb la creació d’un nova sala de cinema al mateix Hotel Melià, però al mateix temps, amb l’adaptació de diferents espais en altres hotels i edificis del centre de la vila (com el mateix Palau de Maricel), amb l’objectiu d’ampliar la influència territorial i repartir-ne el moviment. I, per altra banda i de la manera paral·lela, ha establert el Circuit Fantàstic: una passarel·la comercial repartida per carrers, places i barris de Sitges, que permet respirar el Fantàstic pels quatre costats i amb plena intensitat. Amb aquesta iniciativa –a la qual s’hi han sumat 180 establiments– tots hi guanyem: el Festival i els comerciants i hotelers. És a dir, Sitges.