dimarts, 15 de juliol de 2014

Venda il·legal: problemes i mesures

El top manta és un dels problemes més greus que tenim a Sitges. La proliferació d’aquesta pràctica genera problemes d’imatge i de competència deslleial als comerciants. No és un problema exclusiu de Sitges. Totes les poblacions on hi ha moviment econòmic i trànsit humà pateixen aquest problema en uns termes similars i proporcionals. I en cap cas s’ha trobat una solució definitiva que l’hagi eradicat de ple dels seus carrers.

Però això no pot ser cap excusa. A l’Ajuntament, som conscients que és un problema que necessita una actuació específica. El top manta és un fenomen complex, que no es pot abordar des d’una única visió ni actuació, sinó que necessita la confluència de diversos elements: la prevenció, la persecució i, també –cal dir-ho– la conscienciació a tots els possibles compradors. I, per solucionar-ho, també resulta imprescindible la col·laboració de tothom implicat directament o indirecta: els comerciants, els diferents cossos de policia, l’Ajuntament…

La setmana passada, em vaig entrevistar amb el nou director general de la Policia de Catalunya. Li vaig exposar l’abast del problema i la seva complexa realitat, i, al mateix temps, li vaig demanar recursos complementaris per abordar aquesta situació. Per raons de prevenció, no podem dedicar tots els agents de la Policia Local que són al carrer a actuar contra la venda ambulant i necessitem la col·laboració complementària dels Mossos d’Esquadra.

Darrerament, hem ampliat els reforços policials per lluitar contra la venda ambulant i que, sens dubte, permetran un control més exhaustiu i, al mateix temps, les penalitzacions necessàries a venedors, però també als compradors.

Ara bé, no ens enganyem. La solució al top manta no és policial. O, si més no, no és exclusivament policial. Convé fer-se un retrat real de la situació: els venedors són gent que no tenen res a perdre, que han fugit de la misèria, han creat deserts i estrets en les condicions més dramàtiques i que una patrulla policial no serà cap motiu per a frenar les seves ànsies per obtenir una quantitat que els permeti viure (o malviure). En altres municipis, on s’ha apostat per la via policial, el problema no ha estat resolt i, a més, ha generat de retruc conflictes paral·lels.

Amb tot, insisteixo no fugim de les nostres responsabilitats i seguim al peu del canó per abordar la problemàtica des de totes les òptiques. Reforçarem les patrulles, potenciarem la col·laboració entre els diferents cossos policials, actuarem des de la via pública per posa’ls-hi difícil als venedors i utilitzarem tots els recursos que siguin al nostre abast per a reduir l’impacte negatiu d’aquest fenomen.

Paral·lelament, continuarem treballant en accions per potenciar el comerç i l’economia local, com la Shopping Night, que vam celebrar ara fa deu dies, o les mesures de dinamització socioeconòmica, que estimulen els emprenedors i les petites empreses locals.