dilluns, 18 de novembre de 2013

Contra la discriminació: actuació i educació

La setmana vinent, la recentment constituïda Taula del Tercer Sector organitza un complet programa d’activitats socials i solidàries a Sitges amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i de la Jornada Catalunya sense discriminació. Sitges se suma a aquestes dues dates commemoratives, amb la voluntat de contribuir a la conscienciació general dels problemes que cal eradicar de ple en la nostra societat.

L’Ajuntament hi serà al costat de les entitats que impulsen aquestes accions. La Taula del Tercer Sector de Sitges – Garraf ha nascut de la societat civil, amb la voluntat de ser una eina útil, efectiva i activa a favor dels col·lectius més necessitats. Al Govern municipal som plenament conscients de la necessitat que la nostra vila disposi d’òrgans com aquest i, per aquest motiu, hi hem donat suport decidit des del primer dia. Es tracta d’un suport destinat a facilitar la seva tasca i l’accés a recursos, però que al mateix temps ha de ser absolutament respectuós amb la seva política i línia d’actuació.

Les activitats convocades per la Taula tenen com a objectiu fonamental que el conjunt de la societat es conscienciï que l’actitud i, al mateix temps, l’acció davant la violació de drets no admet matisos. Per aquest motiu, la jornada de dissabte dia 23 estarà protagonitzada per diferents ponències i taules rodones obertes al conjunt de la població i en la qual hi participaran representants de l’àmbit judicial i legislatiu i tècnics i especialistes sectorials.

El programa té una extensió escolar que també resulta fonamental. Per aquest motiu, els dos instituts de la vila hi prenen part en tallers de prevenció de conductes abusives. Perquè la violació d’aquests drets i la violència contra les dones és fonamentalment un problema educatiu i cultural.

Des del primer minut que vam assumir la nostra responsabilitat al govern municipal, ara fa poc més de dos anys, vam marcar una línia clara en establir una política de suport a les persones i, especialment, als col·lectius que més ho necessiten. Iniciatives com el Carnet Blau –que permet obtenir reduccions en taxes i en accés a determinats productes als qui més pateixen–, el Menjador social, l’assumpció per part de l’Ajuntament del casal d’avis del carrer Joan Maragall un cop l’entitat financera que el gestionava se n’havia desatès són, entre d’altres, algunes de les principals actuacions en matèria social.

Ara fa unes setmanes, signava amb la Creu Roja un conveni per donar suport al desenvolupament del projecte Aula Gaia, un programa de lluita contra la pobresa i de suport a famílies en risc d'exclusió per la crisi. També hem signat un acord en termes similars amb Caritas. En coherència i continuïtat amb aquesta política, el pressupost municipal per al 2014 que tenim previst aprovar en les properes setmanes augmenta un 6,8% l’aportació de les polítiques socials.